Om bolaget

VD Ronny Eriksson VD Ronny Eriksson

Långnäs som ligger alldeles intill farleden har sedan slutet på 1920-talet används som hamn för ångbåtstrafiken i skärgården.

I mitten av 1960-talet byggde Oy Silja Line Ab en egen hamnanläggning i Långnäs för sin trafik mellan Åbo – Åland – Norrtälje och v.v. Hamnen i Långnäs användes en bit in på 1970-talet.

Bolaget Långnäs Hamn Ab grundades av Lumparlands kommun 1988 i samband med att kommunen köpte hamnanläggningen i Långnäs av Oy Silja Line Ab. Därmed blev Långnäs Hamn den första hamnen i Finland som drevs i aktiebolagsform. År 1992 köpte Ålands landskapsstyrelse (numera Ålands landskapsregering) samtliga aktier i bolaget.

Sedan år 1993 trafikerar Rederi Ab Fjärdvägen (tidigare Rederi Ab Lillgaard) mellan Långnäs och Nådendal och v.v. Rederiet hanterar främst varutransporter på hjul till och från Åland.
När Åland får skatteundantaget och därmed bibehållen taxfree i samband med EU-inträdet aktualiserades en utbyggnad av hamnen för att färjorna i trafiken mellan Åbo-Åland-Stockholm skulle hinna angöra Åland i båda färdriktningarna.

Trafikstarten på den utbyggda hamnen och nya kajen var 1.7.1999. Viking Line Abp,  TallinkSilja Oy och Finnlines trafikerar på Långnäs Hamn.

Antalet fartygsanlöp är för närvarande ca 3 000 per år..                 

Styrelsen 2024

Medlemmar : Dan E Eriksson,  Josephine Thörnroos,  Tanja Sabel  & Robin Weiss
Ordförande : Michael Sundblom

Pressmaterial & filer