Långnäs Hamn

Från Långnäs Hamn bedriver rederierna Finnlines, TallinkSilja och Viking Line passagerartrafik till och från Kapellskär, Nådendal, Stockholm och Åbo.

Kontakte respektive rederi för turlistor och bokningar. 

Långnäs Hamn Ab erbjuder kajplatser, anläggningar samt service åt färje- kryssnings och godstrafiken.
 

Öppettider

Passagerarterminalen är öppen 22:30-04:00 alla nätter .
Vardagar är terminalen öppen dagtid 10:00-16:30 samt dagtid lördagar och helgdagar 13:00 - 16:00.

Hamnen är normalt bemannad klockan 22:30-06:00 alla nätter utom natten mot söndag och måndag (22:30-04.00)  samt vardagar klockan 09:00-16:00

Länkar till trafikerande rederiers hemsidor: