Långnäs Hamn Ab erbjuder kajplatser, anläggningar samt service åt färje- kryssnings och godstrafiken.

Långnäs hamn Ab ägs till 100% av Ålands Landskapsregering och bolaget har stor betydelse för att säkerställa snabba transporter till och från fasta Finalnd och Sverige

Om Långnäs Hamn

Bolaget Långnäs Hamn Ab grundades av Lumparlands kommun 1988 i samband med att kommunen köpte hamnanläggningen i Långnäs av Silja Line Ab. Därmed blev Långnäs Hamn den första hamnen i Finland som drevs i aktiebolagsform.

Länkar till trafikerande rederiers hemsidor:

Hitta hit

Långnäs hamn ligger 30 km ifrån Mariehamn och är Ålands andra största hamn med ca 2900 stycken fartygsanlöp per år.