Långnäs Hamn Ab erbjuder kajplatser, anläggningar samt service åt färje- kryssnings och godstrafiken.

Långnäs hamn Ab ägs till 100% av Ålands Landskapsregering.
Bolaget har stor betydelse för att säkerställa snabba transporter till och från fasta Finland och Sverige.

Om Långnäs Hamn

Bolaget Långnäs Hamn Ab grundades av Lumparlands kommun 1988 i samband med att kommunen köpte hamnanläggningen i Långnäs av Silja Line Ab. Därmed blev Långnäs Hamn den första hamnen i Finland som drevs i aktiebolagsform.

Länkar till trafikerande rederiers hemsidor:

Hitta hit

Långnäs hamn ligger 30 km ifrån Mariehamn och är Ålands andra största hamn med ca 3200 fartygsanlöp per år.