Anbudsbegäran


Generalentreprenad
Om- och tillbyggnad av befintlig terminalbyggnad
 

Utbyggnaden av passagerarterminalen i Långnäs Hamn. Utbyggnaden av passagerarterminalen i Långnäs Hamn.

Långnäs Hamn Ab inbegär anbud från byggnadsentreprenörer på om- och tillbyggnad av befintliga terminalbyggnad,

Långnäsvägen 638,
AX 22630
LUMPARLAND.


Ombyggnadens bruksarea ca 463 m2 varav tillbyggnadens area ca 78 m2.

Förfrågningsunderlaget erhålls i digitalform av Långnäs Hamn Ab fr.o.m.
onsdagen den 16 januari 2019. Begäran skickas med e-post till Ronny.Eriksson@LangnasHamn.ax.

Byggtiden är fr.o.m. onsdagen 10 april 2019 fram till sista dag för överlämnande, 17 december 2019.

Anbudsförfrågan avser att samtliga entreprenader och arbeten underställs och innefattas i byggnadsentreprenaden. Byggnadsentreprenören fungerar som generalentreprenör för hela objektet.

Ersättning och pris anges i EURO (€) inkl. moms.

Anbudet lämnas in eller postas i slutet kuvert märkt ”Långnäs Hamn Ab/ om- och tillbyggand terminal" skall vara Långnäs Hamn Ab,
Attn. VD Ronny Eriksson
Långnäsvägen 638
AX 22630 LUMPARLAND 
tillhanda senast onsdagen den 13 februari 2019 kl. 16.00.

Anbud kan också lämnas med e-post till Ronny.Eriksson@LangnasHamn.ax.
med ärenderubrik: ”Långnäs Hamn Ab/om- och tillbyggnad terminal ”. Anbud lämnade via e-post skall vara i pdf-format.
Endast anbud som lämnas in i enlighet med anbudsbegäran beaktas.

Vid eventuella frågor och oklarheter kontaktas
Ronny Eriksson
Ronny.Eriksson@LangnasHamn.ax.
Mobil: +358 407 206 201

 

Långnäs Hamn Ab erbjuder kajplatser, anläggningar samt service åt färje- kryssnings och godstrafiken.

Långnäs hamn Ab ägs till 100% av Ålands Landskapsregering. 
Bolaget har stor betydelse för att säkerställa snabba transporter till och från fasta Finland och Sverige.